sEMPOZYUM TAKVİMİ

 

13 Kasım 2015           - Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi

22 Kasım 2015         - Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Açıklanması

18 Aralık 2015         - Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderim Tarihi

29 Ocak 2016           - Hakem Değerlendirmesi Sonucu Kabul Edilen Tam Metinlerin Açıklanması

26-27 Şubat 2016   - 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu