İstediğiniz bildirileri ve sunumları bağlantılara tıklayarak indirebilirsiniz.


 
Çalışmanın Adı Yazar(lar) Bağlantı Sunum
Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye’nin Deniz Turizmi Stratejilerinin Tarihsel Gelişimi Nur Kan, Barış Kuleyin http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0001
Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Tekniklerinin Uygulanması: Deniz Turizmi Yüksek Lisans Programının İncelemesi Görkem Dikeç, Ali Cemal Töz http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0002  
Karikatüristler Gözüyle Deniz Turizmi: Turizm Karikatürlerinin Göstergebilim Yaklaşımı ile İncelenmesi Zehra Gökçe Sel, Ceyda Lale, Gürhan Aktaş http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0003  
Koylarımız, Mavi Yolculuk ve Deniz Turizmi’nin Sürdürülebilirliği M.Faruk Okuyucu, İpek Bayraktar Sapmaz http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0004  
Thalassoterapi’de Girişimcilik ve Yeni Fikirler Ceren Albayrak, Sezginer Tunçer http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0005  
Çanakkale ve Gökçeada Kıyılarında Yaşayan Deniz Kestanesi Türlerinin İzlenmesi ve Korunması Üzerine Araştırmalar Sezginer Tunçer, Melis Yılmaz http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0006  
Turizm Talebinde Yeni Eğilimler: Balıkçılık Turizmi Mustafa Boz, Sezginer Tunçer http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0007  
Bireylerin Donanımlı Dalış Sporuna Başlama Tercihlerinin Saptanması Serkan Öznur http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0008  
Yatlarda Mavi Bayrak Uygulaması ve Yatçıların Çevresel Farkındalığına Etkisi İlke Koşar Danışman, Gürcan Kaya http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0009  
Mürettebatlı Yat Kiralamada Sürdürülebilirliğin Sağlanması için Gereken Stratejik Pazarlama Kriterlerin Belirlenmesi Serim Paker, Neslihan Paker http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0010  
Teknelerin Gemi ile Taşınmasına Dair Çalışma Haydarpaşa-Fethiye Örneği Duygu Dernek, Birsen Koldemir http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0011  
Türkiye’deki Yat Limanlarında Tekne Güvenliği Üzerine bir Araştırma Özgür Altınkaya, Oğuz Atik http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0012  
Türkiye’de Yatçılık Faaliyetlerinde Mavi Kart Uygulaması ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar İlke Koşar Danışman, Elif Koç, Alper Kılıç http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0013  
Kruvaziyer Turizminde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Reyhan A. Ayazlar, Gökhan Ayazlar http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0014  
Türkiye’deki Kruvaziyer Limanlarının Mevcut Durumu, Potansiyeli ve Gelişimine Yönelik Öneriler Hatice Akpınar, Fevzi Bitiktaş http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0015  
Kruvaziyer İşletmelerin Sosyal Medyadaki Reklamları İle İlgili Tüketici Algılarının İncelenmesine Yönelik bir Çalışma Özlem Özgezmez, Gül Denktaş Şakar http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0016  
Kruvaziyer Gemileriyle Seyahat Eden Yolcuların Destinasyon Algısı: İstanbul Limanı Üzerine bir Çalışma Murat Yapıcı, Birsen Koldemir, Bilal Hişan http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0017  
Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri ve Ülkelere Göre Durum Değerlendirmesi Remzi Fışkın, Erkan Çakır, Emin Deniz Özkan http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0018  
Marina Hizmetlerinin Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Bir Marina Uygulaması Ali Cemal Töz, Gamze Arabelen, Oğuz Atik, Can Akaltan http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0019  
Marina İşletmelerinde “Deniz Operasyon İşlemleri” Süreç Analizi: Bir Marina İşletmesinde Uygulama Elif Koç, Çimen Karataş Çetin http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0020  
Marina İşletmeleri ve Kullanıcıların Sürdürülebilir Çevreye Etkisi: İzmir için Kalitatif Bir Çalışma Gökçe Tuğdemir, Hatice Soğukpınar, Melih Özbolat, A. Güldem Cerit http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0021  
Marina Müşterilerinin Marinalarda Aldıkları Hizmetlerin Kalite Düzeylerine Yönelik Algılarının Analizi Görkem Dikeç, Ali Cemal Töz http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0022  
Günübirlik Gezinti Teknelerince Sunulan Hizmetler: Bodrum Örneği Ecem Kayserili, Şirvan Dinçer, Mehmet Özgür Yenilmez, A. Güldem Cerit http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0023  
Çukurova Bölgesi Gezi Teknesi İşletmeciliğinde Jenerik Stratejiler Özcan Yaman, Bilge Aksay http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0024  
Seferihisar Bölgesi Günübirlik Gezi Teknelerine Yönelik bir Vaka Analizi H.İ.Halil Kesiktaş http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0025  
Deniz Turizmi Yönetmeliğinin Günübirlik Gezi Tekneciliği Yönünden Değerlendirilmesi Yiğithan Göksu, Oğuz Atik http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0026  
Akdeniz’de Düzensiz Göçmenlik Sorununun Günübirlik Gezi Tekneciliği Açısından Değerlendirilmesi Yiğithan Göksu, Oğuz Atik http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0027  
Yatlarda Kullanılan Güneş Enerjisi Sistemlerinin Tasarımı Üzerine bir Araştırma Onur Günay, Yiğit Gülmez, Oğuz Atik http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0028  
Kruvaziyer Gemilerinden Kaynaklanan Sera Gazı Salımının İncelenmesi: Kuşadası Limanı Örneği Murat Yapıcı, Barış Kuleyin http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0029  
Kruvaziyer Gemilerin Karbon Salımı Tahmini: Kuşadası Liman Bölgesi için Sistem Dinamikleri Yaklaşımı Yiğit Gülmez, Onur Günay, A.Güldem Cerit http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0030  
Raflı Tekne Depolama Sistemleri Üzerine bir Araştırma Bener Tahmaz, Oğuz Atik http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0031  
Elektrikli Sevk Sistemlerinde, Hatve Kontrollü Pervaneler ile Sabit Hatveli Pervane Mekanizmaları Arasında Enerji Verimliliği Karşılaştırması K. Emrah Erginer, Olgun Konur, Yiğit Gülmez http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0032  
Bodrum International Optimist Regatta - Bior - Bodrum Uluslararası Optimist Yarışı Volkan Acele, Serdar Çiçek http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0033  
Yelken Yarış Organizasyonlarının Lojistik Süreçleri Üzerine Keşifsel bir Araştırma Serim Paker, Batuhan Çullu, Neslihan Paker, Serdar Çiçek http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0034  
Deniz Turizminde E-Ticaret ve Sosyal Medya Pazarlamaları Barış Bozkurt http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0035  
Çanakkale Deniz Muharebelerinin Denizde Dönemin Şartlarına Göre Tasarlanmış Savaş Gemisinde Kritik Olayların Yaşandığı Yer ve Sıraya Göre Tanıtılması Barış Bulut http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0036  
Spor Turizmi Faaliyetleri Çerçevesinde Masterlar Yüzme Yarışlarının Değerlendirilmesi: Marmaris Bölgesi Örneği Mehmet Altuğ Şahin http://denizturizmi2016.deu.edu.tr/0037